Avaluar per aprendre

La competència científica

Concepte i disseny de processos d’ensenyament-aprenentatge

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant