Avaluar per aprendre

 

Model per explicar i interpretar fenomens físics

Aprofundiment en les idees bàsiques

 

Digna Couso

Julià Hinojosa

 

El model d’interaccions mecàniques (newtonianes) és un model essencial de la física aplicat als canvis de l’estat de moviment.

Feu clic sobre les idees

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant