Avaluació formadora

Modalitat d’avaluació que persegueix desenvolupar la capacitat de l’alumnat per autoregular-se. Es caracteritza per promoure que l’alumnat reguli:

 

a) si s’ha apropiat dels objectius d’aprenentatge,

b) si és capaç d’anticipar i planificar adequadament les operacions necessàries per a realitzar un determinat tipus de tasques i

c) si s’ha apropiat dels criteris d’avaluació. 

 

Imatge d'un projecte científic de Neus Garriga i Verdaguer, de 1r cicle de primària. 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant