Avaluar per aprendre

Què comporta avaluar? Quin és el procés?

Recollir dades amb instruments
Recollir
dades amb 
instruments

Les dades per avaluar també s’obtenen amb instruments, que poden ser molt diversos. Aquest tipus de dades possibiliten retornar a elles quan calgui.

 

És important que aquests instruments de recollida de dades siguin molt variats i útils per identificar el pensament, maneres de fer i de comunicar, actituds i sentiments de cada aprenent, i que tinguin en compte la diversitat en les maneres d’expressar-se de l’alumnat. Tenim a l’abast molts instruments a utilitzar tant per part dels docents com de l’alumnat.

 

Alguns exemples d'instruments de recollida de dades per a l'avaluació són:

  • el vídeo 

  • la fotografia

  • els escrits i les respostes a preguntes

  • l’observació sistemàtica del docent o entre iguals

  • les representacions simbòliques i dibuixos

  • les maquetes i murals

  • els esquemes, mapes conceptuals i mapes mentals

  • els diaris de classe i les carpetes d’aprenentatges

  • les entrevistes

  • ...

També es poden recollir dades fins i tot més enllà de l’aula i de l’escola (en activitats extra-escolars, d’esplai, familiars...).

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant