Avaluar per aprendre

Què comporta avaluar? Quin és el procés?

Recollir dades sense instruments
Recollir
dades sense instruments

Per avaluar es necessiten dades que després s’hauran d’analitzar, per finalment poder prendre decisions (per regular o per qualificar). Les dades poden recollir-se sense o amb instruments.

La recollida de dades sense instruments implica aquelles dades a les quals no es pot retornar, tant per analitzar-les de nou com per comparar-les amb les finals. Tot i així, són molt importants perquè possibiliten prendre decisions en el mateix moment en què es realitza l’acció. La majoria de dades que es recullen a l’aula són d’aquest tipus.

Es recullen a partir  d’observacions no sistemàtiques sobre com es realitzen les activitats en el marc de petits grups o sobre la participació en converses. Recullen idees que s’expressen i maneres de fer, l’actitud, l’expressió corporal, la participació…  Són aquelles dades que visualitzem quan passem per les taules dels alumnes i veiem què produeixen, observem les seves cares... i, fins i tot, allò que els mateixos alumnes perceben quan interaccionen entre ells. Aquestes dades es poden compartir per mitjà de notes adhesives en un mural (post-it), ‘relatogrames’ o d’altres procediments, tot i que normalment no es materialitzen. Com veiem, són dades d'un moment concret que no es poden tornar a revisar a nivell individual o de petit grup.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant