Avaluar per aprendre

Competència científica

Neus Sanmartí

Teresa Pigrau

Caracterització global de la competència científica

Base d'Orientació general

 
Desglossament per dimensions 
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant