Avaluar per aprendre

Base d'orientació de la competència comunicativa

als 5 i 6 anys i novells de 6-7 anys

 

Àngels Prat i Pla

Neus Sanmartí

Mercè Abeyà

Guida Al·lès

Evoluciona en l’ús de la llengua de manera natural, a partir de la parla del seu entorn

 • Passa progressivament del  llenguatge infantil al dels adults.

 • Manté regularitzacions en formes verbals (corrava per corria). Mostra algunes confusions en l’articulació de sons. (per exemple, boma per goma).

 • Comprèn les instruccions verbals en rutines de classe referides al funcionament i al comportament del grup (rutines a l’entrada a classe o referides al pati, a la higiene, a les accions abans d’iniciar una tasca...).

 • Utilitza rutines de manera personal, en situacions i contextos diferents.

Participa activament en les converses col·lectives d'adults

 

 • S’adreça als adults amb naturalitat.

 • S’expressa de manera que els altres l’entenen.

 • Si cal  acompanya les explicacions amb elements no verbals (gestos, mirades).

 • Fa preguntes quan no entén alguna explicació.

 • En les produccions orals (tant si són contes com explicacions) segueix un ordre senzill que s’ha treballat prèviament. Hi incorpora paraules apreses en les activitats escolars.

Comprèn explicacions de diferent complexitat i en tot tipus de format. Incorpora a la memòria nous termes i expressions

 • Segueix el tema de l’explicació, l’entén i hi intervé de manera pertinent.

 • Pot iniciar un tema nou. Participa en activitats col·lectives i hi fa aportacions.

 • Escolta tant si parlen infants com si ho fan adults. Té curiositat per saber què diuen els altres i valora les seves aportacions.

 • Després d’una escolta, pot reproduir algunes idees. 

 • Escolta i comprèn narracions orals i multimèdia: contes, explicacions, poemes. Pot recordar alguna paraula o alguna idea poc o molt rellevant. Si és un conte, els personatges i part de l'acció. Si és una explicació, recorda alguna paraula o idea molt o poc destacada.

 • Recorda poemes, cançons o cantarelles memoritzades temps enrere.

 • Sap explicar contes coneguts i es fa entendre, tot i que el seu llenguatge és sintètic, amb predomini de noms i verbs.

Interactua amb el grup per aprendre i construir coneixements

 • Participa en els diàlegs de grup. Actituds en un diàleg:

  • Escolta abans d'intervenir.

  • Quan l’adult li ho demana, sap completar explicacions.

  • Recull aportacions de companys.

  • Sap contestar preguntes sobre la seva intervenció.

Pensa i reflexiona qualsevol acció que realitza

 • Quan se li demana,  sap explicar l'acció que fa i per què la fa.

 • Abans ha pensat com dur-la a terme i sap rectificar, si cal.

Escriu a partir dels seus coneixements

 • Té voluntat d'escriure paraules que ha escoltat o ha vist. No tem els errors.

 • Quan escriu, prioritza la intenció de comunicar alguna cosa del seu interès.

 • Quan escriu, sap explicar perquè ho ha escrit.

 • Reconeix cançons, personatges o contes coneguts. N'escriu el nom o els dibuixa..

Els grafismes cada cop  s´acosten més a l'escriptura

 • Inicia les tasques oralment, però passa progressivament a l'escrit, individualment o en petits grups.

 • Mostra capacitat narrativa en diferents àmbits de la seva vida i alterna imatge i escrit en les produccions.

 • Millora progressivament  el grafisme, de manera que és comprensible per als lectors.

 • Quan es proporcionen estímuls, mostra capacitat creativa, que es manifesta en el llenguatge i el dibuix, i també en activitats corporals, musicals i artístiques.

A partir de les paraules conegudes,  fa relacions so-grafia

 • Relaciona so- grafia, en els casos unívocs: una lletra un so.

 • A partir del seu nom, comprova que un so es pot escriure amb més d’una lletra (Júlia, Oriol), i que una lletra pot tenir dos sona (Carles, Francesc).

 • Prova de reproduir paraules conegudes.

 • Escriu o llegeix paraules que reconeix perquè formen part d'escrits memoritzats.

 • Reconeix la majoria de lletres, les associa a noms o a rètols de la classe.

 • Llegeix amb seguretat les lletres de poca dificultat, com t, d, p, m, f, l. 

 • Llegeix lletrejant, però identifica paraules conegudes i les llegeix sense lletrejar.

 • A partir de lletres mòbils o bé amb el teclat de l’ordinador, s’adona del funcionament de les lletres per confegir paraules.

 • Comprova que, si canvia una lletra, en surten paraules diferents: pi, vi

 • S’adona que, a vegades, les lletres van de dues en dues: ss, rr. Comprova si algun nom de la classe té dígrafs.

 • S’introdueix a altres signes gràfics que formen part del text: punt, admiració, coma...

 • Descobreix l’emoció de l’escriptura: Lletres que cada  infant “dibuixa” i que algú les pot llegir. Per això el diàleg amb l’adult és bàsic: Què hi volies escriure? Amb lletres del teu nom, què hi pots escriure...

Practica estratègies lectores

 • Comprova si hi ha algun dibuix que orienti el contingut de la lectura.

 • Observa la paraula i intenta recordar com es llegeix.

  S’adona si és llarga o curta, i per quina lletra comença i acaba.

 • Descobreix si a casa o al carrer hi ha alguna paraula que pot llegir

 • Verbalitza alguns pensaments que la lectura li desperta (ara no ho entenc, em fa pensar en, per què diu que...?, estic llegint com un robot). També en relació a la lectura de paraules (per quina lletra comença? És curta o llarga? Com puc saber què diu?. (Metacognició).

 • Crea imatges mentals dels contes o les explicacions que escolta i les pot verbalitzar (visualitza).

 • Connecta les narracions o explicacions amb experiències de la seva vida.

 • Planteja preguntes a partir de les narracions o explicacions.

Demostra gust per la lectura

 • Mira llibres o vídeos per iniciativa pròpia i amb molt de gust. Regularment, va al racó de lectura o a la biblioteca per iniciativa pròpia.

 • Comparteix les seves lectures amb companys, o bé amb tot el grup

 • Participa col·lectivament en les activitats d’exploració de llibres.

 • Quan arriben llibres nous té il·lusió per llegir-ne

 • Aplica les normes de biblioteca i les sap explicar als companys.

 • Compara narracions conegudes o llegides amb material multimèdia

 • Sap explicar per què un conte li agrada o no.

 • Mostra un criteri propi per elegir llibres. Sap distingir entre llibres que li agraden més o menys

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant