Avaluar per aprendre

L’avaluació de la competència lingüística fins als 7 anys

Els inicis de l’escriptura: llengua oral i llengua escrita

 

Àngels Prat i Pla

 

Cap als 5 anys –amb variacions entre novells i experts-, els grafismes evolucionen de manera que adquireixen capacitat comunicativa. El que escriuen ho poden llegir altres o ells mateixos. Per aconseguir aquest nivell, s’ha d’haver superat el que en diem ortografia de base, en que, malgrat la dificultat per relacionar lletres i grafies quan la correspondència no és unívoca (un so  - una grafia), ja permet un cert nivell de comunicació.

Les primeres produccions escrites són pràcticament calcades de l’oralitat. Aquestes produccions les impulsa la necessitat de narrar fets quotidians, sovint referits a contextos que es comparteixen amb l’adult. Se solen presentar escrits o dibuixats.

Text escrit per una nena de primer de Primària

Text oral produït per un nen de 5 anys que vol explicar un conte:

Un dia vaig anar a portar menjar al papa i es va posar a ploure i em vaig perdre i va tornar a casa

En ambdós casos (escrit i oral), s’hi destaca la coordinació d’idees, en canvi, no hi ha altres tipus d’enllaç (perquè, llavors..) que relacionin idees entre si.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant