Avaluar per aprendre

L’avaluació de la competència lingüística fins als 7 anys

Llegir textos escrits o multimèdia de tot tipus

 

Àngels Prat i Pla

 

Es parteix del fet que a parvulari han fet els primers descobriments en lectura. Algunes de les estratègies que han utilitzat, com endevinar, imaginar amb l’ajuda d’imatges, fixar-se en alguna lletra coneguda o recordar altres paraules tenen continuïtat a partir de 5 a 7 anys.

 

A mesura que es fan grans, augmenten els coneixements tant lingüístics com heurístics, que acceleren el procés lector i, per tant, disposen de molts més indicis per comprendre els escrits.

 

Per exemple:

Suport

El mateix suport, llibre, revista o fullet, ja ens diu si és un conte, un llibre de coneixements o un programa.

Marques

Les marques d’un escrit (coberta, títol, subtítols, negretes, puntuació, forma de l’escrit...).

Tema

Identificació del tema de què tracta, per saber si té o no relació amb coneixements personals.

Dibuixos

Imatges, gràfics, mapes, esquemes que acompanyen la lectura, proporcionant informació, a vegades bàsica i altres  complementària.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant