Avaluar per aprendre

 

Model per interpretar sistemes vius

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

En aquest apartat es recull una proposta orientativa de programació al voltant de l’estudi dels éssers vius a l’etapa d’infantil i primària. És una proposta exhaustiva per tal que l’escola pugui decidir com distribueix els continguts al llarg dels cicles i cursos, i a cada mestre li sigui possible escollir els que treballa i a quin nivell d’aprofundiment en funció de les característiques i interessos del seu alumnat. 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant