Avaluar per aprendre

Model per interpretar

sistemes materials

Què entenem per

model teòric

Dimensió conceptual 

Model per interpretar

sistemes vius

Podeu fer clic sobre els conceptes en negreta

Model per interpretar

sistemes geològics

Model per interpretar

sistemes físics

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant