Avaluar per aprendre

Dimensió metodològica de la competència científica

Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes
 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

En aquestes pàgines es fa un breu resum dels aspectes bàsics a treballar per promoure el desenvolupament de la capacitat indagadora de l’alumnat, les seves intuïcions i dificultats més habituals, i propostes per ajudar a desenvolupar-la.

 

Podeu fer clic sobre cadascuna d'aquestes fases

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant