L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant
Amb textos impresos i digitals

La lectura s'ha vist trasbalsada a partir de la generalització de les noves tecnologies, tant en l'àmbit escola com de la vida diària. Llegir documents d'Internet traspassa bona part de la responsabilitat al lector, que és qui selecciona, descarta, confegeix, fusiona segons les intencions personals.