Rúbrica per avaluar la comprensió lectora a cicle mitjà i superior de primària i a educació secundària

 

Compromís amb la lectura

 

 

Criteris de resultats

Capacitats

 

Criteris de realització

 

Nivell Expert 

 

 

(exel·lent, molt ben fet, ben desenvolupat...)

Nivell Avançat 

 

 

(notable, força bé, en procés..)

Nivell Aprenent

 

 

(està començant, regular...)

Nivell Novell

 

 

(li cal ajuda per fer les tasques)

Llegir per iniciativa pròpia

Llegeix regularment i per iniciativa pròpia tant textos literaris o narratius com textos de treball en diferents formats (imprès i electrònic) i en gaudeix.

Llegeix regularment per iniciativa pròpia determinats tipus de textos (tant literaris o narratius com de treball) i en gaudeix.

De tant en tant llegeix per iniciativa pròpia determinats tipus de textos (bé litereris, narratius o bé de treball).

Llegeix textos quan un adult li recorda que ho faixi.

Emprar la biblioteca per iniciativa pròpia

Empra la biblioteca per iniciativa pròpia regularment i fa ús dels mecanismes d'organització i funcionament.

Empra la biblioteca per iniciativa pròpia regularment i coneix els mecanismes d'organització i funcionament.

A vegades empra la biblioteca per iniciativa pròpia, i comença a conèixer els mecanismes d'organització i funcionament.

Empra la biblioteca quan un adult o company li suggereix.

Saber elegir llibres i manifestar criteris personals

Selecciona les seves lectures seguint uns criteris personals que sap argumentar.

Selecciona les seves lectures ajudat de criteris d'altres persones.

Ha assolit el nivell novell i té algunes lectures preferides del passat.

Sap dir quins tipus de lectures són les seves preferides a grans trets.

Participar en tasques de lectura cooperativa

Ha interpretat bé les demandes del professorat i ha sabut organitzar tasques cooperatives i ajudar als companys.

Ha pogut ajudar als altres a emprar estratègies per llegir comprensivament. Les seves respostes han estat correctes i ademés creatives.

Ha interpretat bé les demandes del professorat i ha sabut organitzar tasques cooperatives i ajudar als companys. Ha respost bé a totes les preguntes pantejades. Ha sabut explicar les estratègies per aconseguir una lectura comprensiva.

Ha participat en tasques cooperatives de comprensió de documents, tot fent-hi aportacions. Ha sabut demanar ajuda quan li ha calgut i ha respost les preguntes sobre un document. Ha sabut explicar què han fet i com hi ha participat.

Ha participat en equips fent tasques de comprensió. Ha sabut demanar ajuda quan li ha calgut i ha pogut respondre algunes preguntes sobre un document.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant