Avaluar per aprendre

 

Model per interpretar sistemes materials

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

En aquest apartat es fa una proposta orientativa de programació al voltant de l’estudi dels “sistemes materials” a l’etapa d’infantil i primària. És exhaustiva per tal que l’escola pugui decidir com distribueix els continguts al llarg dels cicles i cursos, i de manera que cada mestre pugui escollir els que treballa i a quin nivell d’aprofundiment en funció de les característiques i interessos del seu alumnat

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant