Avaluar per aprendre

 

Model per interpretar sistemes vius

Seqüenciació al llarg de l’escolaritat bàsica

 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

 

En relació al model, en els diferents cicles es va aprofundint en aspectes diversos, tot i que en funció dels interessos i capacitats de l’alumnat es poden introduir canvis:

1r estadi
 • Els alumnes aprenen a diferenciar entre un sistema viu i un de no viu a partir de caracteritzar els sistemes vius per la seva capacitat de realitzar les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació, tot reconeixent les necessitats per viure.

 

 • En relació al cos humà, els nens i les nenes poden reconèixer també aquestes funcions i identificar algunes de les coses que ens entren des del medi i què surten, tant materials i energia, com estímuls captats pels sentits i respostes que es donen

 

 

 

 

 

 

 

 

2n estadi
3r estadi

Què entra 

i què surt?

 • Els alumnes comencen a plantejar-se que:

 

a) Quan els éssers vius (també els humans) es nodreixen, intercanvien matèria i energia amb el medi per obtenir els nutrients, repartir-los per tot el cos i utilitzar-los per viure.

b) Quan es reprodueixen surten sempre d’altres éssers vius amb les mateixes característiques que tenien els seus avantpassats.

c) Quan es relacionen capten estímuls de l’exterior i elaboren respostes.

 • També aprenen a identificar, en els éssers vius observats, adaptacions al medi relacionades amb la manera que es nodreixen, es relacionen o es reprodueixen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Comencen a aprofundir com els animals i les plantes realitzen les diferents funcions, i en què s’assemblen i en què es diferencien a l’hora de realitzar-les.

 

 • A partir d’aquí, en reconeixen la diversitat i els criteris per classificar-los.

 

 • També es pot aprofundir en com els humans es relacionen, connectant l’estudi dels sentits (per captar estímuls), del sistema nerviós i de l’aparell locomotor (per donar respostes –moviment-) i en com es nodreixen, incidint en les característiques d’una bona alimentació i en la importància de respirar un aire no contaminat.

4rt estadi
 • Aprofundeixen en la funció de reproducció en els humans i es comença a utilitzar la idea de cèl·lula.

 

 • Aprofundeixen en el concepte de salut, reconeixent les condicions que afavoreixen un bon desenvolupament físic i emocional, i alguns dels riscos que ho dificulten.

 

 • Així mateix, en com els éssers vius –introduint els fongs i diferents microorganismes- interaccionen amb el medi per dur a terme les diferents funcions, i una primera aproximació al funcionament dels ecosistemes.  

Final de Primària
5è estadi
 • Aprofundeixen en les diferents funcions dels éssers vius, incidint en la interrelació dels diferents nivells escalars: des del cel·lular al d’ecosistema.

 

 • Incideixen en com el coneixement del funcionament cel·lular ens permet explicar el de l’organisme i, al mateix temps, en com el de l’ecosistema ens possibilita reconèixer els factors que afavoreixen o limiten la vida dels éssers vius que el conformen i la seva diversitat.

6è estadi
 • Aprofundeixen en el funcionament del cos humà, incidint especialment en els mecanismes de regulació (de l’aigua i substàncies minerals, de residus, de la glucosa en la sang, de la temperatura corporal...), i en el funcionament del sistema immunitari.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant