Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Comunicacions escrites, orals o visuals elaborades per l’alumnat

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Al llarg del procés d’aprenentatge l’alumnat va generant moltes produccions en diferents suports, que tenen com a finalitat recollir objectius d’aprenentatge -globals de la classe o personals-, dubtes, resums, evidències del que s’ha fet i après, etc. Aquestes produccions poden utilitzar modes comunicatius ben diversos –escrit, oral, gràfic, gestual, vídeo, so, 3D,...-, molt sovint combinant-los.

 

En la recollida de dades per avaluar aprenentatges, tant amb la finalitat de regular-los com de qualificar-los, és important diversificar els instruments en funció dels diferents modes, ja que no tots els alumnes s’expressen igual a partir de cadascun d’ells. Moltes vegades, la comprovació del nivell de compressió d’una idea és diferent segons la manera de comunicar-la (hi ha estudiants que s’expressen millor fent un collage o oralment, que no pas per escrit), i per això és tan important tenir fonts diferents de dades per avaluar si la idea està realment ben entesa. 

Avaluar per aprendre

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) (infantil-primària)

Font: adaptació de Escola Pia de Sant Antoni-Barcelona, a partir d’una proposta de Guida Al·lès i Teresa Pigrau

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) sobre un animal, quan els alumnes ja han après sobre el tema a partir d’imaginar, observar, experimentar, conversar... (infantil-primària)

 

Els alumnes primer proposen, per parelles o en equips, quins són els principals aspectes que han de tenir en compte a l’explicar. Posteriorment es recullen les diferents opinions i es consensua quins són els aspectes clau. També es seleccionen les imatges que ens poden ajudar a recordar-ho.

En què hem de pensar per explicar als companys com és i com viu un ésser viu (en aquest cas, un peix)?

He de descriure com és per fora i per dins, les parts, les relacions entre elles i per a què li serveix cada part en relació a alguna de les funcions (estructura)

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) (infantil-primària)

Font: adaptació de Escola Pia de Sant Antoni-Barcelona, a partir d’una proposta de Guida Al·lès i Teresa Pigrau

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) sobre un animal, quan els alumnes ja han après sobre el tema a partir d’imaginar, observar, experimentar, conversar... (infantil-primària)

 

Els alumnes primer proposen, per parelles o en equips, quins són els principals aspectes que han de tenir en compte a l’explicar. Posteriorment es recullen les diferents opinions i es consensua quins són els aspectes clau. També es seleccionen les imatges que ens poden ajudar a recordar-ho.

En què hem de pensar per explicar als companys com és i com viu un ésser viu (en aquest cas, un peix)?

He de descriure com és per fora i per dins, les parts, les relacions entre elles i per a què li serveix cada part en relació a alguna de les funcions

 

(estructura)

He d’explicar com canvia segons què li entra i què li surt, i com a partir d’aquests canvis es nodreix, reprodueix i/o relaciona 

 

(canvis i processos)

He de justificar per què alguns aspectes de l’entorn (variables) afavoreixen o dificulten la vida de l’ésser viu (temperatura, llum, lloc on viuen, existència d’aliments, aigua..., quantitat d’individus,  acció de les perso-nes...) 

 

(control-regulació de les interaccions)

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant