Cohesió

 

Ús dels mecanistmes de cohesió lèxica i gramatical adequats en cada part del text (concordança i correcció verbal, concordança de gènere, ús de nexes adequats) així com la correcta puntuació del text.

 

 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant