Dimensión actitudinal

Reflexiones en torno a los contenidos de la dimensión actitudinal
 

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant