Dimensión actitudinal de la competencia científica

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant