Avaluar per aprendre

Repensar l'avaluació

Què comporta avaluar?

  • Exemple d’anàlisi de dades amb la finalitat d’entendre les causes dels errors
  • Un exemple de procés d'avaluació amb totes les fases
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant