Avaluar per aprendre

Repensar l'avaluació

Què entenem per avaluació formadora?

  • Estratègies per promoure l'autoregulació
  • Condicions perquè una persona es pugui autoregular
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant