Avaluar per aprendre

Experiències

Competència científica

Competència comunicativa

Una activitat sobre l'esquelet dels conills per a treballar la funció de relació del model èsser viu
Diverses experiències de treball de l'expressió oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora.
 
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant