Avaluar per aprendre

Experiències

 

Repensar l'avaluació

Diversos exemples d'activitats d'avaluació per reflexionar sobre: les finalitats, el procés, els objectius, els instruments i la gestió de l'avaluació.

Competència Científica

Una activitat sobre l'esquelet dels conills per a treballar la funció de relació del model èsser viu

Competència comunicativa

Diverses experiències de treball de l'expressió oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora.
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant