¿Qué comporta evaluar? ¿Cuál es el proceso?

Un ejemplo sobre analizar los datos y emitir un juicio
Analizar los datos y emitir un juicio
¡Recurso!
Ejemplo de proceso de análisis
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant