Avaluar per aprendre

Exemples d'autoavaluació

Les responsabilitats en el treball en equip
Escola Coves d’en Cimany, 5è, Teresa Pigrau, Barcelona

Cada alumne s’autoavalua com a exercit el seu càrrec dins l’equip (l’exemple es refereix al càrrec de coordinador/a). Els companys també l’avaluen i poden comparar les dues avaluacions.  També inclouen un reflexió personal orientada a pensar en què millorar .

Autocorrecció d’una prova
IESM Juan Manuel Zafra, 1r ESO. Victòria Ibáñez i Marisa Domínguez, Barcelona

Cada alumne corregeix la prova que ha fet, indicant què creu que canviaria

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant