Avaluar per aprendre

Competència comunicativa

Històries d'escriptors novells

  • L'aventura d'aprendre a escriure
  • Correcció compartida
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant