Avaluar per aprendre

Competència comunicativa

Històries de lectors novells

  • Converses sobre lectura amb infants de 2 a 4 anys
  • Com us ho feu per llegir?
  • Lectura compartida

Estratègies per promoure la competència lectora

  • Llegir i pensar: una estratègia d'autoregulació metacognitiva (6-12 anys)
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant