Avaluar per aprendre

Competència comunicativa

Històries de narradors novells

  • Nenes i nens  de 2 a 6 anys expliquen contes coneguts
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant