Avaluar per aprendre

La finalitat reguladora de l’avaluació

Aprendre comporta identificar les dificultats i els errors, comprendre quines són les seves possibles causes i prendre alguna decisió sobre com superar-les. Per tant, s’aprèn a partir dels errors, de les dificultats o dels obstacles, tot avaluant-los, és a dir, identificant-los, entenent-ne les causes i prenent decisions per superar-los. És el que en diem avaluació formativa o formadora.

L’error és quelcom normal en tot procés d’aprenentatge. Si un alumne realitza bé una tasca la primera vegada que la fa, sol ser que o bé ja la sabia fer o bé l’ha copiat. En ambdós casos, però, no hi haurà cap aprenentatge. Per tant, l’avaluació amb finalitat reguladora requereix la creació d’un clima d’aula en què l’error es pugui manifestar sense que sigui penalitzat, i on tothom es pugui expressar, s’escoltin les propostes, es valorin i s’integrin quan es considerin vàlides.

Astolfi J.P. (1999). El error, un medio para enseñar. Colección: Investigación y enseñanza, 15. Sevilla: Ed. Díada.

Presentació Prezi

Recurs!
Exemple de procés d'avaluació reguladora
L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant