Glossari de conceptes relacionats amb l'expressió escrita

Textualització:

 

 

Adequació

Coherència

Cohesió

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant