Base d'orientació

Base d´orientació de......

Accions en què he de pensar o  fer

1

2

3

4

5

Una base d'orientació és un instrument que resumeix de manera gràfica i ordenada les accions a realitzar per dur a terme una tasca. D'aquestes accions es dedueixen els criteris d'avaluació de realització de la rúbrica.

 

 

La seva finalitat és promoure que els estudiants anticipin i planifiquin les operacions que han de dur a terme per resoldre amb èxit diferents tipus de tasques escolars. Al llarg del procés d'enseyament s'ha de promoure la seva construcció de manera que cada alumne es contrueixi la seva pròpia.

Soyobre ti.

 Ah! Ja entenc per què es diuen bases d'orientació. Perquè t'orienten, com un mapa quan estàs perdut i no saps per on continuar!

 

Nen de 9 anys del CEIP Son Ferrer (Mallorca) 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant