Avaluar per aprendre

Exemples de KPSI

CONCEPTUAL

Microbiologia

Font: Escola Coves d’en Cimany (BCN), T. Pigrau, 6è

CONCEPTUAL

Trianlges

Font: IESM Juan de la Cierva, R. Rodríguez, 1r ESO

PROCEDIMENTAL

Lupa binocular

Font: Escola Coves d’en Cimany (BCN), T. Pigrau

ACTITUDINAL

Actituds en el treball en el laboratori

Font: IES Sant Feliu de Guíxols,  J. Albertí, ESO

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant