Avaluar per aprendre

Maquetes, murals, pòsters, infografies, collages, lapbooks, cartells...

Una maqueta, un mural, un pòster, una infografia, un collage, un lapbook, o un cartell són instruments que possibiliten recollir dades en relació a tot tipus d’aprenentatges, combinant textos, dibuixos, esquemes, gràfics, imatges, fotografies, objectes i materials reals. També s’hi poden connectar altres dades a partir de codis QR. A més, en el moment que s’utilitzen com a mitjà per a acompanyar l’explicació oral de les idees, resultats de recerques o valors, també permeten recollir dades per avaluar aquesta competència comunicativa.

 

La seva construcció exigeix aplicar sabers diferents, des de la selecció del que és important representar, fins a la distribució a l’espai dels textos, objectes i imatges. La finalitat és posar de manifest i sintetitzar els continguts més significatius. Per tant, aquests documents comporten  aplicar estratègies de síntesi i de visualització que s’han d’haver après prèviament.

 

Tot i així, també es poden utilitzar per regular sabers al llarg del procés d’aprenentatge, ja que es poden anar construint poc a poc, tot revisant les idees que s’hi van introduint.

Actualment es disposa d’eines per a la seva elabo-ració en format digital que, a més, permeten incloure diferents arxius multimèdia i, fins i tot, fer un treball cooperatiu en xarxa amb altres cursos, escoles... Entre d’altres, es poden utilitzar eines com:

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant