Avaluar per aprendre

Un mural escolar, un pòster, un collage, una infografia, un lapbook o un cartell, són instruments per comunicar de manera sintètica idees, reflexions, emocions, valors, accions..., a partir de combinar textos i imatges.  

Els murals escolars s’acostumen a realitzar sobre una cartolina o paper, però també es poden utilitzar altres suports. La diferència principal entre un mural i un lapbook és que aquest darrer s’elabora a partir d’un suport desplegable. Una infografia és un mural creat amb eines digitals, mentre que un collage es genera a partir d’utilitzar materials o objectes que s’enganxen al suport. El cartell utilitza normalment un text curt i una sola imatge, posant de relleu la idea principal que es vol comunicar. 

Com?
Exemple

Collage per representar característiques dels vertebrats

Font: Ma. Elena Gayán i Roser Nebot, 1r ESO. INS Manuel Blancafort (La Garriga)

Els alumnes, per parelles, han de realitzar un collage representant les característiques d’una de les sis classes de vertebrats (esquelet, medul.la espinal, pell, respiració, regulació de la temperatura, extremitats, reproducció, medi on viuen i alimentació).  Es va poder comprovar que alumnes amb dificultats per expressar-se per escrit,  van comunicar adequadament algunes de les característiques de la classe de vertebrats que havien de representar.

Exemple

Taula de criteris per avaluar la realització d’un mural

(criteris de realització i criteris de qualitat -expert-)

Font: Guida Al·les

C

Exemple

Infografies per representar la conjectura de Collatz

Font: Marisa Domínguez,  1r ESO. IESM J.M.Zafra (Barcelona)

Cada alumne ha sintetitzat en una infografia la informació recollida sobre aquesta conjectura. Possibilita avaluar què ha entès i les idees que destaca.

Murals,

pòsters, 

collages,  infografies, 

lapbooks o  cartells

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant