Avaluar per aprendre

Objectius de l'avaluació formadora 

 Compartir objectius

Compartir criteris

d´avaluació

Anticipar i planificar

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant