Avaluar per aprendre

Observacions del treball a l’aula i fora d’ella

En construcció....

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant