Avaluar per aprendre

Per què és necessari emprar rúbriques?

La rúbrica és un instrument que serveix per avaluar com fem una determinada tasca. Inclou els aspectes a tenir en compte per fer-la ben feta - és a dir, la “Base d’Orientació”-, i com saber deduir si s’apliquen bé o no tan bé.  Normalment es diferencien 4 nivells de qualitat. 

Per compartir objectius

La rúbrica és una eina útil per compartir amb l’alumnat què han de tenir en compte a l'hora de fer una tasca. 
 

Per planificar i autoregular

 

No cal dir que al professorat també li serveix per identificar quines són les principals mancances de cadascun dels seus alumnes al fer a tasca, per fer-lis propostes per millorar-la, i per qualificar els resultats. 
 

Per ser conscients de les pròpies fortaleses

 

Fins i tot és un bon instrument per compartir amb les famílies els resultats dels seus fills (poden comprovar d’on “surt la nota”. Possibilita reconèixer a quin nivell s’està en el moment de l’avaluació, què falta per assolir el nivell màxim i com es va progressant. 
 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant