Avaluar per aprendre

Per què avaluar? Amb quina finalitat?

 “Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge a una avaluació entesa com aprenentatge”
(Orientacions en el nou currículum finlandès del 2015)
“Ensenyar, aprendre i avaluar són, de fet, processos coincidents”
(Jaume Jorba i Neus Sanmartí, 1996)

"Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències."

Finalitats de l'avaluació

Podeu fer clic sobre els títols del menú

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant