Avaluar per aprendre

Aquesta pregunta es pot utilitzar per....

...identificar els coneixements previs, per regular-los o per comprovar els resultats després d’un procés d’aprenentatge

Un pagès va plantar un arbre molt petit al seu prat. Vint anys més tard l’arbre pesava 250 kg més que quan el va plantar. D’on penses que provenen aquests 250 kg de mes? Explica-ho tan detalladament com puguis.

Font: APU (1990)

...identificar les percepcions que tenen els alumnes sobre ells

COM M'AGRADARIA SER?

●     A quin noi o noia creus que t’assembles més? Per què?

●     Quin noi o noia t’agradaria ser? Per què?

●     Què en penses del noi 2?

Font: Marisi Valverde

...identificar els coneixements previs, per regular-los, o per comprovar els resultats després d’un procés d’aprenentatge

Has pensat alguna vegada en tot el que passa quan mengem un tros de pa o quan bevem un suc de taronja?

 

A sota tens dues siluetes humanes. A la primera dibuixa el camí que segueix el tros de pa i a la segona, el suc de taronja. 

 

Explica també els canvis que creus que passen, al llarg del recorregut.

Pa

Com es va transformant el pa?

Suc de taronja

I com el suc de taronja?

Per expressar les idees sobre la digestió també es pot demanar a l’alumnat que realitzi una maqueta utilit-zant materials diversos. A partir d’ella es promourà la seva regulació entre com-panys, i es poden anar canviant i completant els aspectes representats a mesura que es vagin incorpo-rant nous punts de vista i coneixements. 

Font: André Giordan

...identificar els coneixements previs, per regular-los, o per comprovar els resultats després d’un procés d’aprenentatge

Altavila, Baixponent i Costanera són tres poblacions d’una illa imaginària que estan situades a la costa. Suposa que s’han construït tres carreteres que comuniquen aquestes poblacions i que aproximadament són línies rectes.

 

  • Fes un dibuix que representi aquesta situació.

  • Daltdelpuig és un poble interior que està aïllat de les tres poblacions anteriors. Un grup de veïns proposa comunicar el seu poble amb els altres tres seguint el camí més curt. Dibuixa un esquema de les carreteres que haurien de construir.

  • Un altre grup de veïns prefereix comunicar el poble amb les carreteres que uneixen el tres primers pobles seguint el camí més curt. Fes un esquema d’aquesta proposta alternativa. 

En aquesta pàgina trobareu alguns dibuixos fets per alumnes i una xarxa sistèmica per analitzar les idees que expressen amb la finalitat d’identificar el tipus de dificultat que presenten.

...identificar els coneixements previs, per regular-los o per comprovar els resultats després d’un procés d’aprenentatge

COM ÉS QUE VEIEM ELS OBJECTES?

Aquesta nena està en una habitació fosca i no pot veure res. Quan la seva mare obre el llum veu un llibre sobre la taula.

Com és que ara ella pot veure el llibre ?

Explica amb detall que passa entre els seus ulls, la làmpada i el llibre (pots, a més, dibuixar fletxes que uneixin els tres objectes en el sentit que creguis que viatja la llum).

En aquesta pàgina trobareu una xarxa sistèmica per analitzar les idees expressades per l'alumnat en les seves respostes.

...identificar els coneixements previs, per regular-los o per comprovar els resultats després d’un procés d’aprenentatge

  • Aquesta és una nova urbanització que es vol construir al costat del riu. Més amunt hi ha una fàbrica de detergents que aboca en aquest riu part dels residus que genera. Dibuixa tot el que s’hauria de fer per tal que els futurs habitants tinguessin aigua corrent i potable a les cases, de manera que el consum d’energia fos el mínim. També dibuixa el camí que seguiria l’aigua un cop fos utilitzada per tal que no contaminés el medi. Si et cal, afegeix paraules o frases.

  • Imagina’t que l’alcaldessa de la teva ciutat et demana ajuda perquè vol escriure una carta a tots els ciutadans per explicar els motius pels quals cal fer un bon ús de l’aigua. Quins arguments penses que hauria d’incloure?

Font: Alba Castelltort

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant