Portafolis

També s’anomena “carpeta de treballs” on l'estudiant recull, de forma sistemàtica i organitzada, les diferents produccions generades al llarg d'una unitat didàctica, projecte o curs acadèmic


Cada un d'aquests treballs o activitats té objectius educatius específics, i l'alumne ha d’incloure una reflexió personal que l’ajudi a reconèixer si comparteix aquests objectius i si els aconsegueix. Persegueix la implicació del que aprèn en l'anàlisi i valoració de la seva feina, però també que l'avaluació del professorat es fonamenti en aquest tipus de dades.

Es poden fer en diferents formats (vídeo, quadern digital o imprès, presentació, mural....), 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant