Avaluar per aprendre

Exemple de representació d’objectius abans d’iniciar un projecte i del procés per a la seva regulació

Escola Bellaterra, 3r

A partir d’una conversa inicial al començament d’un projecte sobre l’hort, durant la qual es parla del que ens pot interessar o necessitem aprendre sobre les plantes, cada alumne escriu les tres coses més importants que creu que aprendrà.

 

Les expectatives que explicita cada alumne són molt variades. Unes se centren en idees més conceptuals, d’altres procedimentals i d'altres, fins i tot, actitudinals.

Representació dels objectius de dos alumnes de la mateixa classe.

Posteriorment, es comparen les diferents representacions i en gran grup s’acorda què voldríem aprendre a partir del projecte. Finalment, s’avalua si els objectius han evolucionat i si s’han assolit.

Exemple de representació d’objectius després de realitzar una activitat i del procés per a la seva regulació

Escola Baloo, P5, Conxita Romeu, Barcelona

Després de fer una activitat experimental per aprendre a reconèixer de què depèn que una ombra sigui gran/petita o nítida/difuminada (realitzada a una aula on habitualment els nens i nenes aprenen psicomotricitat), la mestra els demana que diguin què creuen que han après avui.

 

  • Uns alumnes (més o menys la meitat de la classe) reconeixen l’objectiu i parlen d’aprendre a fer que surtin ombres grans i petites i que es vegin bé. 

  • La resta diuen “psicomotricitat” o  a moure’s.

 

A partir d’aquestes representacions, la mestra els demana que s’ho repensin: quines raons tenim per dir cadascuna d'aquestes afirmacions? Els nens i nenes que havien expressat la segona idea ràpidament canvien de parer. 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant