Aquest procés es refereix per una part, a totes les habilitats relatives als aspectes més bàsics (legibilitat de la cal·ligrafia, netedat del text en quant a la presentació de marges o l'existència de text tatxat, i la correcció ortogràfica. Per altra part té a veure també amb la capacitat per ajustar el contingut del text a un context precís en quant a la precisió lèxica, la combinatòria semàntica, la correcció gramatical i el manteniment constant del registre adequat.

Revisió i presentació

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant