Avaluar per aprendre

Graelles de criteris d’avaluació i rúbriques

En construcció....

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant