Experiències d´aula

 

Experiències, dificultats pràctiques i anàlisi valoratiu a diferents nivells educatius. 

Planificació de textos escrits

Tècniques per a planificar

 

Recull de tècniques (organitzadors gràfics, dinàmiques d´aula) per a planificar textos escrits. Font imatge: Fairydustteaching.

Glossari. 

 

Què vol dir planificar?

Font imatge: MrsLeesKinderKids.

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant