Adequació

 

Té a veure amb l´ús d´un vocabulari adequat a la situació a la que va destinat el text o la utilització dels recursos expressius i el registre comunicatiu que siguin necessaris.

 

 

L'objectiu d'aquest web és compartir recursos per avançar vers una avaluació formadora i gratificant